KORISNE INFORMACIJE

 

Pravila kampa

Molimo, obratite se recepciji kako biste dobili pouzdan i brz odgovor na vaše žalbe i komentare.

 • Sva mesta za kampovanje su numerisana. Ukoliko želite da promenite svoje mesto, pitajte unapred na recepciji.
 • Kako biste postavili drugi šator, I kako biste dobili pristup električnoj energiji, pre svega  -  pre nego što napravite bilo kakve promene u svom prvobitnom položaju, sa kojim je prethodno upoznato osoblje na recepciji, prvo postavite pitanje.
 • Ako postoji bilo kakva promena u broju ljudi koji su registrovani na vaše ime, molimo, obavestite o tome osoblje na recepciji I uverite se da je promena uspešno registrovana.
 • Posete se dozvoljavaju samo nakon prethodne dozvole i nakon predstavljanja lične karte ili pasoša posetioca.  Za boravak u kampu do šest (6) sati, posetiocima se naplaćuje na dan, a za više od šest (6) sati, ali do dvadeset četiri (24) časa,  =posetiocima se naplaćuje noćenje u kampu
 • Svako prazno sredstvo za kampovanje koje je postavljeno na određenoj lokaciji biće naplaćeno prema tarifi za sredstvo za kampovanje plus taksa za dve odrasle osobe.
 • Za motorna prevozna sredstva/vozila, maksimalna dozvoljena brzina u zoni kampa je 5 km h.  Ulazak u kamp za bilo kog vozača, koji prelazi ograničenje brzine biće zabranjen u budućnosti.  Osim toga čuvar kampa ima pravo da zabrani ulazak u kamp svakom vozaču koji je, prema njegovoj individualnoj proceni konzumirao preveliku količinu alkohola ili drugih opojnih supstanci.
 • Kamperi su u obavezi da parkiraju svoje automobile na sopstvenim mestima za kampovanje. Na svakom mestu za iznajmljivanje smeštaja ili na mestu na kojem se nalazi određeno sredstvo za kampovanje, klijentima je dozvoljeno parkiranje samo jednog automobila.  Parking na bilo kom drugom mestu na teritoriji kampa, biće naplaćen po ceni jednog kamping mesta sa jednim šatorom I plus dvoje ljudi.
 • Korišćenje automobila dozvoljeno je samo prilikom ulaska i izlaska iz kampa, ali je zabranjeno kretanje vozila na teritoriji kampa.
 • Ulaz i izlazak automobila dozvoljen je od 07:00 sati do ponoći.  Ukoliko želite da se vratite u kamp nakon ponoći, potrebno je da parkirate svoje vozilo izvan kampa i da stignete pešice do kampa.
 • Molimo vas da budete tihi tokom doba dana za odmor - od ponoći do 07:00 časova i od 15:00 časova do 17:00 časova. Što se tiče preostalog doba dana molimo da budete uviđajni u slučaju stvaranja buke....
 • Kućni ljubimci su dozvoljeni na teritoriji kampa ali pod određenim uslovima.  Vaši kućni ljubimci ne bi trebalo da budu agresivni ili da ometaju druge posetioce. Nije dozvoljeno da im dozvolite da se šetaju slobodno po kampu bez povodca i bez nadzora. Vlasnici su odgovorni za prikupljanje otpada koji njihovi ljubimci ostavljaju iza sebe.  Kućni ljubimci su STROGO zabranjeni u zonama za plivanje na plažama kada se u oolini nalaze drugi plivači (u skladu sa pravilima Obalne straže).  Kućnim ljubimcima nije dozvoljen pristup u restoranima.  Tokom doba dana za odmor, obavezno je da vaši ljubimci nose korpu (u slučaju da pas ometa druge kampere, mora se odmah udaljiti iz kampa).  Prisustvo vaših kućnih ljubimaca se naplaćuju prema našem cenovniku odobrenom od strane E.O.T. (Nacionalna turistička organizacija). Obavezno je da sa sobom nosite Sertifikat/potvrdu za vakcinaciju te uverenje o zdravstvenom stanju vaših ljubimaca, kao i kopiju istog koju je potrebno ostaviti na recepciji.
 • Naša firma nudi boravak u prirodi, i ne bi trebalo da snosi odgovornost, između ostalog, za bilo kakve incidente te za druge neprijatne situacije nastale kao rezultat bilo kakvih aktivnosti, flore i faune (insekti, životinje, biljke, itd.),  nepredviđenih događaja, prirodnih pojava, incidenata ili nepoštovanje pravila i zahteva kampa.
 • Uprava kampa ne snosi odgovornost u slučaju krađe ili u slučaju nestanka/ iznošenja bilo kakvih sredstva za opremljanje kampa.  Ostavljanje bilo kakvih vrednih stvari u sredstvima za kampovanje je u potpunosti odgovornost i rizik vlasnika.
 • Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu u slučaju ekstremnih događaja, nastalih zbog klimatskih promena, požara, vremenskih nepogoda ili terorističkih napada.
 • U cilju nesmetanog funkcionisanja kampa, bezbednosti ljudi koji kampuju ili celokupna estetika kampa, strogo se zabranjuje bilo kakvo ometanje koje u slučaju bilo kakvih dodataka, kako u pogledu teritorije kampa, tako i u pogledu sredstava za kampovanje, osim u slučajima kada su u pitanju karavani, prednji šator i jedan suncobran na svakom mestu u kampu.
 • Paljenje vatre na celoj teritoriji kampa je strogo zabranjeno.  Takođe je zabranjena upotreba zvučnih sistema na celoj teritoriji  kampa.
 • Kamperima nije dozvoljeno da se priključuju na vodovodne ili kanalizacione sisteme.   Pražnjenje hemijskih WC-a vrši se isključivo u namenskim biološkim zonama.
 • Zabranjeno je pranje posuđa ili automobila, kao i pranje odeće na slavinama za zalivanje drveća u različitim zonama kampa.   Pena i prljava voda uništavaju drveće.
 • Za oštećenja bilo kakvih električnih uređaja koji su nastali zbog napajanja, isključivu odgovornost treba da snosi Opštinska energetska korporacija  (DEI).
 • Upotreba električnih uređaja sa visokom potrošnjom energije, uključujući grejna tela, peći, električne peći, veš mašine, klima uređajei ostalog  kao i  generalno korišćenje uređaja čija potrošnja energije prelazi 6 ampera koji se isporučuju putem električne table, je  izričito zabranjena.
 • Korišćenje električnih uređaja koji prelaze granicu od 6 ampera je dozvoljena samo nakon konsultacije sa osobljem na recepciji te sa našim ovlašćenim električarima
 • Rad elektrodistributivnih kutija električne energije se izvršava isključivo od strane osoblja kampa radi bezbednosti.
 • Deca mlađa od 14 godina mogu koristi neke od različitih usluga koje nudimo i mogu učestvovati u aktivnostima DEČJEG KLUBA ZA ZABAVU  ’’TALATOPEDA’’ isključivo pod nadzorom i na odgovornost svojih roditelja ili staratelja.
 • Parkiranje čamaca i gumenjaka-čamaca na naduvavanje, kao i skladištenje goriva za motore je zabranjeno na teritoriji kampa.
 • Plaćanja se vrše između 08:00 i 09:00 sati. Na dan vašeg napuštanja kampa, neophodno je da predate mesto za kampovanje ili iznajmljeni objekat za smeštaj do podneva. Osoblje kampa zadržava svoje pravo da uđe u mesto smeštaja ili da ukloni vaš šator sa mesta za kampovanje posle 12.00 sati. (vreme napuštanja smeštaja).
 • Kompanija ima pravo da ukloni, bez potrebe za drugu opomenu, svaku osobu koja kampuje ili posetioca koji se ne pridržava i ne poštuje pravila i zahteve kampa, kao i ona lica koja obavljaju bilo kakva kršenja pravila ili izazivaju štetu svojom krivicom na svakom objektu ili opremi u kampu, i takođe zadržavamo svoje pravo izricanja određene novčane kazne te zahteva za relevantnu naknadu štete.
 • U Kampu Talata Kalamici Vilidž raspolažemo sa 4 vrste smeštaja u različitim vrstama (tipovima) po kategorijama smeštaja:

     1) Luksuzni bungalovi (4 ležaja)

          Luksuzni bungalovi (6 ležaja)

     2) Drveni bungalovi na lokaciji A

         Drveni bungalovi na lokaciji B

     3) Karavani na plaži (4 ležaja)

         Karavani na plaži (4-5 ležaja) na redu A

         Karavani na plaži (4-5 ležaja) na redu B

          Karavani na plaži

      4) Luksuzni šatori (4 ležaja)

         Obični šatori (4 ležaja)

 • Razlike u kategoriji smeštaja se odlikuju razlikama u rasporedu trpezarije i boje zavesa i nameštaja.
 • Zabranjeno je korišćenje klima uređaja dok se ne nalazite na  mestu smeštaja.
 • Nemojte ostavljati električne i gasne aparate kada se nalazite izvan smeštaja.
 • Premeštanje opreme izvan mesta smeštaja je zabranjeno.
 • Za bilo kakve propuste i štete, plaća se odgovarajuća novčana kazna. Vreme dolaska (iznajmljeni smeštaj): posle 16:00 sati.  Vreme dolaska (sa sredstvom za kampovanje kljenta): posle 12:00 sati.   Vreme odlaska: do 12:00

 

** Pravila za rezervaciju i politika otkazivanja rezervacije

***** Prvo morate popuniti polja u obrazcu za rezervaciju

***** Obrazac rezervacije predstavlja zahtev za rezervaciju te ne obavezuje klijenta ili kamp

***** Vaša rezervacija smatra se važećom tek nakon potvrde od strane recepcije u slučaju raspoloživosti slobodnih mesta za navedeni period i nakon uplate 25% depozita od ukupne cene usluge. Ne mogu biti napravljene rezervacije za određeni smeštaj za iznajmljivanje (osim tipa-modela ili lokacije) Nije moguće napraviti rezervaciju za određenu lokaciju (za vaše sopstveno sredstvo zakampovanje)

 • Objekti za Iznajmljivanje smeštaja se rezervišu za više od 8 noćenja tokom sledećih meseca:  jun, jul i avgust. Gostima koji žele da ostanu manje od 5 noćenja u vreme gore navedenog perioda, može se izaći u susret u zavisnosti od raspoloživih slobodnih mesta Za kraće periode. Za mesece maj i septembar nisu priloživa ograničenja u vezi broja Noćenja.
 • Mesta za kampovanje (za šator-karavan-kamper) moraju biti rezervisani za najmanje 5 uzastopnih noćenja u periodu od 20.07. do 20.08. Gostima koji žele da ostanu manje od 5 noćenja u vreme gore navedenog perioda, može se izaći u susret u zavisnosti od raspoloživih slobodnih mesta Za kraće periode.

***** U slučaju otkazivanja rezervacije od strane klijenta  -  više od 21 dana pre ugovorenog datuma dolaska/smeštaja - Kamp je dužan da izvrši povraćaj depozita. U slučaju otkazivanjarezervacije od strane klijenta - manje od 21 dana pre dogovorenog datuma dolaska/smeštaja - klijent se obavezuje da plati sumu u iznosu od pola cene od celokupnog iznosa otkazane rezervacije.

***** Otkazivanje rezervacije se vrši u odnosu na celokupnu rezervaciju, a ne dela iste.

***** U slučaju da klijent želi da smanji dužinu svog boravka nakon što je već smešten u kampu, biće mu naplaćeno 50% od ukupne cene otkazanih noćenja.

***** Ako tokom boravka u kampu klijent želi da produži svoj boravak, firma ne može da garantuje klijentu produžetak njegovog boravka. (Pravilnik odnosa između hotelijera i klijenata (član 8Zakona 1652 / 30-10-86 FEK167A))

Usklađenost sa važećim pravilima i zahtevima je neophodno za funkcionisanje naše male zajednice. Ukoliko se navedena pravila ne poštuju slede poznate od davnina sankcije u vidu ekskomunikacije ...

nazad