KORISNE INFORMACIJE

 

Pravila za rezervaciju i politika otkazivanja rezervacije

Pre nego što napravite svoju rezervaciju, preporučujemo vam da pročitate operativna pravila Kampa Talata Kalamici Vilidž, jer naša mala zajednica  mora da primeni određena pravila za vreme kratkog, ali važnog perioda odmora.

PRAVILA ZA REZERVACIJU

 • Prvo morate popuniti polja u obrazcu za rezervaciju.
 • Obrazac rezervacije predstavlja zahtev za rezervaciju te ne obavezuje klijenta ili kamp.
 • Vaša rezervacija smatra se važećom tek nakon potvrde od strane recepcije u slučaju raspoloživosti slobodnih mesta za navedeni period i nakon uplate 25% depozita od ukupne cene usluge.
 • Ne mogu biti napravljene rezervacije za određeni smeštaj za iznajmljivanje (osim tipa-modela ili lokacije) 
 • Nije moguće napraviti rezervaciju za određenu lokaciju (za vaše sopstveno sredstvo za kampovanje) za manje od 21 noći.
  Od 21 noći i duže i za izbor određenog mesta
  u periodu od 1. jula do 31. avgusta, važi
  MINIMALNA napuniti po noćenju: šator / kamp prikolica / kamp prikolica + 3 odrasle osobe.
 • Objekti za iznajmljivanje smeštaja se rezervišu za više od 8 noćenja tokom sledećih meseca:  jun, jul i avgust.  Gostima koji žele da ostanu manje od 5 noćenja u vreme gore navedenog perioda, može se izaći u susret u zavisnosti od raspoloživih slobodnih mesta za kraće periode.  Za mesece maj i septembar nisu priloživa ograničenja u vezi broja noćenja.
 • Mesta za kampovanje (za šator-karavan-kamper) moraju biti rezervisani za najmanje 5 uzastopnih noćenja u periodu od 20.07. do 20.08.  Gostima koji žele da ostanu manje od 5 noćenja u vreme gore navedenog perioda, može se izaći u susret u zavisnosti od raspoloživih slobodnih mesta za kraće periode.

POLITIKA OTKAZIVANJA REZERVACIJE

 • U slučaju otkazivanja rezervacije od strane klijenta  -  više od 21 dana pre ugovorenog datuma dolaska/smeštaja - Kamp je dužan da izvrši povraćaj depozita.  U slučaju otkazivanja rezervacije od strane klijenta - manje od 21 dana pre dogovorenog datuma dolaska/smeštaja - klijent se obavezuje da plati sumu u iznosu od pola cene od celokupnog iznosa otkazane rezervacije. 
 • Otkazivanje rezervacije se vrši u odnosu na celokupnu rezervaciju, a ne jednog dela rezervacije.
 • U slučaju da klijent želi da smanji dužinu svog boravka nakon što je već smešten u kampu, biće mu naplaćeno 50% od ukupne cene otkazanih noćenja.
 • Ako tokom boravka u kampu klijent želi da produži svoj boravak, firma ne može da garantuje klijentu produžetak njegovog boravka.

(Pravilnik odnosa između hotelijera i klijenata (član 8 Zakona 1652 / 30-10-86 FEK167A))

Zahvaljujemo vam što ste izabrali da podelite svoje dragoceno vreme za odmor sa nama!

nazad