ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Правила на къмпинга

Моля, обръщайте се само към рецепцията, за да получите надежден и бърз отклик на своите оплаквания и коментари.

◊ Всички места за къмпинг са номерирани. Ако искате да смените своето място, попитайте предварително на рецепцията.

За да разпънете втора палатка, да получите достъп до електричество и най-вече – преди да направите каквито и да е промени в първоначалното си положение, с което е запозната рецепцията, моля, първо попитайте.

◊ При наличието на каквато и да е промяна в броя на хората, регистрирани на Ваше име, моля, уведомете рецепцията и се уверете, че съответната промяна е отбелязана.

◊ Посещенията са позволени само след предварително разрешение и след предоставяне на личната карта или паспорта на посетителя.  За престой в къмпинга до 6 часа, посетителите се таксуват за еднодневен престой, а за повече от шест (6) часа, но до двадесет и четири (24) часа, посетителите се таксуват за нощувка.

◊ Всяко празно средство за къмпинг, поставено на дадено място ще бъде таксувано по тарифата за средство за къмпинг плюс двама възрастни.

◊ За колесни превозни средства максималната допустима скорост в пределите на къмпинга е 10 км/ч. Влизането в къмпинга за всеки шофьор, който превишава ограничението на скоростта, ще бъде забранено за в бъдеще. Освен това пазачът на къмпинга има право да откаже да допусне в къмпинга всеки шофьор, който, според неговата преценка, е консумирал голямо количество алкохол или друг вид субстанции.

◊ Къмпингуващите са длъжни да паркират своите коли в собствените си места за къмпинг. Във всяко място за настаняване под наем и/или със средство за къмпинг на клиентите е позволена само по една кола. Паркирането на което и да е друго място на територията на къмпинга ще бъде таксувано с цената на едно място за къмпинг с една палатка плюс двама човека.

◊ Ползването на коли е позволено единствено при влизане и излизане от къмпинга, но е забранено за движение из територията на къмпинга.

◊ Влизането и излизането на коли е позволено от 07:00 ч. до полунощ. Ако желаете да се върнете обратно в къмпинга след полунощ, трябва да паркирате извън къмпинга и да вървите пеша до него.

◊ Моля, пазете тишина по време на спокойните часове от денонощието – от полунощ до 07:00 ч. и от from 15:00 ч. до 17:00 ч. През останалото време се съобразявайте, когато вдигате шум.

◊ Домашните любимци са позволени на територията на къмпинга при спазване на определени условия.

Те не бива да бъдат агресивни или да пречат на останалите посетители. Не бива да бъдат оставяни да се разхождат без каишка и без надзор. Собствениците носят отговорност за събирането на отпадъците, които техните домашни любимци оставят след себе си. Домашните любимци са СТРОГО забранени в зоните за плуване на плажа, когато наоколо има други плувци (съгласно бреговата охрана). В ресторантите е забранено за домашни любимци. По време на спокойните часове от денонощието те трябва да носят намордник (в случай, че дадено куче смущава останалите къмпингуващи, то трябва незабавно да бъде отпратено).

Домашните любимци се таксуват съобразно нашия ценоразпис, одобрен от E.O.T. (Националната огранизация по туризъм).

Необходимо е да носите със себе си Сертификат за ваксинация и здравословно състояние за своите домашни любимци, както и копие от него, което трябва да оставите на рецепцията.

◊ Нашата фирма предлага престой сред природата и не бива да носим отговорност, освен всичко друго, за каквито и да било инциденти и други вредни въздействия, настъпили в следствие на каквито и да е дейности, флора и фауна (насекоми, животни, растения и т.н.), непредвидени събития, природни феномени, инциденти или неспазване на правилата и изискванията.

◊ Управата на къмпинга не носи отговорност в случай на кражба или износване на каквито и да било средства и оборудване за къмпинг. Оставянето на всякакви ценности в средствата за къмпинг се извършва изцяло на риска на техния собственик.

◊ Фирмата не носи отговорност за каквито и да е повреди, причинени от екстремни събития, свързани с климата, пожари, бедствия или терористични атаки.

◊ С оглед безпроблемното функциониране на къмпинга, безопасността на къмпингуващите и цялостната естетика на къмпинга, строго се забраняват всякакви намеси, представляващи добавяне, както по отношение на територията на къмпинга, така и по отношение на средствата за къмпингуване, с изключение на случаите, когато става въпрос за каравана, предна палатка и един чадър във всяко място за къмпинг.

◊ Паленето на огън на цялата територия на къмпинга е строго забранено. Употребата на озвучителни системи в местата за къмпинг също е забранена.

◊ Къмпингуващите нямат право да се свързват към водоснабдителната мрежа или канализационните системи. Изпразването на химически тоалетни се извършва само в специално предназначените за целта биологични зони.

◊ Забранено е да се мият съдове или коли, както и да се перат дрехи на кранчетата за поливане на дърветата в различните части на къмпинга. Пяната и мръсната вода унищожават дърветата.

◊ За всякакви повреди на електрическите уреди, които се дължат да енергийното захранване, изключителна отговорност следва да носи Обществената енергийна корпорация (DEI).

◊ Употребата на електрически уреди с високо енергийно потребление, включително на печки, електрически фурни, перални, климатици и т.н. и като цяло употребата на уреди, чието потребление на енергия надхвърля 6-те ампера, подавани от електрическото табло, е изрично забранена.

◊ Употребата на електрически уреди, които надвишават лимита от 6 ампера, подавани от електрическото табло, е позволена само след консултация с рецепцията и с упълномощения от нас електротехник.

◊ Работата с кутиите за разпределение на ток се извършва само от персонала на къмпинга с цел безопасност.

◊ Децата под 14 години могат да се възползват от различните услуги, които предлагаме, и да участват в дейностите на ДЕТСКИ КЛУБ ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ “ТАЛАТОПЕДА” само под надзора и на отговорността на своите родители или настойници.

◊ Паркирането на лодки и надуваеми лодки, както и съхраняването на гориво за двигатели е забранено на територията на къмпинга.

◊ Плащанията се извършват между 08:00 ч. и 09:00 ч.

На датата на заминаването си трябва да предадете мястото за къмпинг или наетото съоръжение за настаняване до обяд.

Персоналът на къмпинга си запазва правото да влезе в мястото за настаняване или да премахне палатката ви от мястото за къмпингуване след 12:00 ч. (час на освобождаване).

◊ Фирмата има право да отстрани, без необходимост от второ предупреждение, всеки къмпингуващ или посетител, който не спазва правилата и изискванията на къмпинга, както и онзи, който извършва каквото и да е нарушение или причинява вреда по своя вина на което и да е съоръжение или екипировка в къмпинга, като имаме право да му наложим и съответната глоба и да предявим иск за вредите.

◊  В Талата Каламици Вилидж Къмпинг разполагаме с 4 типа настаняване в различни модели (видове) по категории на настаняването:

1) Луксозни бунгала (4 легла)

     Луксозни бунгала (6 легла)

2) Дървени бунгала в място A

     Дървени бунгала в място B

3) Каравани на плажа (4 легла)

     Каравани на плажа (4-5 легла) на ред A

     Каравани на плажа (4-5 легла) на ред B

     Каравани на плажа

4) Луксозни палатки (4 легла)

     Обикновени палатки (4 легла)

◊ Разликите по категория на настаняване се състоят във формата на хола и цветовете на завесите и обзавеждането.

◊ Ползването на климатика във време, в което отстъствате от мястото за настаняване, е забранено.

◊ Не оставяйте работещи електрически и газови уреди, когато се намирате извън мястото за настаняване.

◊ Местенето на оборудване извън мястото за настаняване е забранено.

◊ За всякакви липси и повреди се заплаща съответната глоба.

Час за настаняване (настаняване под наем): след 16:00 ч.

Час за настаняване (със средство за къмпинг на клиента): след 12:00 ч.

Час за освобождаване: до 12:00 ч.

**Правила за резервация и политика за отмяна на резервация

*****Първоначално трябва да попълните полетата на формата за резервация

*****Формата за резервация представлява запитване за резервация и не обвързва нито клиента, нито къмпинга

*****Резервацията ви се счита за валидна едва след като рецепцията потвърди наличността на свободно място за посочения период и след като сте внесли 25% от пълната цена като депозит.

Не могат да бъдат правени резервации за специфично настаняване под наем (с изключение на тип-модел или локация)

Не могат да бъдат правени резервации за специфично място (за вашето собствено средство за къмпинг)

◊ Съоръженията за настаняване под наем се резервират за над 8 нощувки по време на месеците юни, юли и август.

Гостите, които желаят да останат за по-малко нощувки по време на горепосочения период, се обслужват в зависимост от наличността на свободни места за по-кратки периоди.  За месеците май и септември не се прилагат ограничения по отношение на нощувките.

◊ Местата за къмпингуване (за палатка-каравана-кемпер) трябва да бъдат резервирани за поне 5 последователни нощи в периода от 20.07 до 20.08. Гостите, които желаят да останат за по-малко нощувки по време на горепосочения период, се обслужват в зависимост от наличността на свободни места за по-кратки периоди.

 

***** В случай на отмяна на резервация от клиента – повече от 21 дни преди настъпването на договорената дата на настаняване – къмпингът се задължава да му възстанови депозита.

В случай, че отмяната на резервацията бъде направена – по-малко от 21 дни преди настъпването на договорената дата на настаняване – клиентът е длъжен да заплати половината от цялата сума по отменената поръчка.

*****Отмяната на резервация се прави по отношение на цялата резервация, а не на част от нея.

***** В случай че клиентът поиска да намали дължината на престоя си след пристигане в къмпинга, той ще бъде таксуван с 50% от цялостната цена на отменените нощувки.

***** Ако по време на престоя си в къмпинга клиентът пожелае да удължи своя престой, фирмата не може да му гарантира удължаване на престоя.

(Правилник за взаимоотношенията между хотелиерите и клиентите (член 8 от Закон 1652/30-10-86 FEK167A))

Спазването на настоящите правила и изисквания е необходимо за функционирането на нашата малка общност. Неспазването им води до познатото от древни времена наказание с отлъчване…

назад